sporten

Ongeveer 25% van de volwassenen in Nederland rookt. En een groot deel hiervan vind het moeilijk om hiermee op te houden. Het is bij iedereen bekend dat roken erg slecht is voor je conditie. Je longen krijgen, doordat ze veel worden blootgesteld aan koolmonoxide van tabaksrook, meer beschadiging en vuil op zich en kunnen daardoor minder goed grote hoeveelheden lucht en zuurstof rondwerken. En dat is natuurlijk uiterst belangrijk bij het opbouwen van je conditie.

Het lastige voor veel mensen die hiertegen aan lopen is dat ze wel de motivatie hebben om hun conditie te trainen en te sporten. Het probleem zit hem in de sigaret, die ze heel lastig weg kunnen laten. Hoe los je dit probleem op?

E-smoking

Elektrisch roken is een vrij nieuw iets wat in korte tijd veel populariteit heeft bewerkstelligd. De reden hiervoor is dat het voor rokers nog steeds dat genotmoment kan bieden waar zij veel waarde aan hechten, zonder dat er heel veel schadelijke stoffen voor de longen worden geconsumeerd. Er ontbreken maar liefst honderden schadelijke stoffen in e-sigaretten die wel in gewone sigaretten zitten, waarvan de belangrijkste de tabak en het teer zijn, wat de longen ernstig aantast op termijn.

De stof waar de meeste rokers verslaafd aan zijn is nicotine. Bij e-sigaretten kun je zelf bepalen hoeveel nicotine je wilt roken. Er zijn talloze verschillende e-liquids online verkrijgbaar die verschillen in smaak en hoeveelheid nicotine. Zo zit er voor ieder iets bij. Als je helemaal wilt stoppen met roken is het dus ook een goede manier om de hoeveelheid nicotine langzaam af te bouwen.

Is e-smoking niet slecht voor de conditie?

E-smoking is, ondanks dat veel van de schadelijke stoffen uit gewone sigaretten ontbreken, niet geheel schadeloos. Uit onderzoek blijkt dat het op lange termijn ook schadelijke gevolgen kan hebben, maar dan vooral voor de keel. Omdat je geen koolmonoxide rookt, maar een smaakvolle vorm van damp, tast e-smoking je longen vrijwel niet aan. Hierdoor is het goed te combineren met het trainen van je conditie!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *